Privacyverklaring

Wilma Oosthoek in de natuur - Wilskrachtige Verhalen Duurzaamheid

15 september 2020

Wilskrachtige Verhalen (info@wilskrachtigeverhalen.com) is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76751007. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarom?

Ik verwerk uw persoonsgegevens als u een (potentiële) klant van mij bent en deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, verwerk ik uw NAW-gegevens, factuuradres, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen en onderhouden, offertes en facturen op te stellen, betalingen te verwerken en administratie te verrichten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn (tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst) of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Gegevens zullen enkel als er sprake is van een wettelijke verplichting verstrekt worden aan derden.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, worden gebruikt?

Wilskrachtige Verhalen maakt gebruik van functionele cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er wordt geen gebruik gemaakt van invasieve of tracking cookies, die mij bijvoorbeeld informatie kunnen verschaffen over uw activiteit op mijn website. De website heeft wel links naar andere websites, zoals LinkedIn en Instagram. Ik verwijs u naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (Content Management Systeem), dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ik wijs u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

U kunt zich afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en overige opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Welke rechten heeft u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  • U hebt het recht om uw gegevens in te zien, foutieve informatie laten corrigeren of (verouderde) persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • U het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en een eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.
  • U heeft recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u mij kunt verzoeken om uw gegevens te verstrekken in een vorm die door gangbare digitale systemen te openen is en toe te sturen aan u, dan wel een door u aangedragen organisatie.

Je kunt een verzoek tot bovenstaande sturen naar info@wilskrachtigeverhalen.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen, afhandelen. 

Hoe beveilig ik uw gegevens?

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus. Ik neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het is mogelijk dat dit privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd om de beveiliging van uw gegevens optimaal te blijven waarborgen. Raadpleeg de privacyverklaring dan ook regelmatig. Bovenaan dit document ziet u de datum waarop dit document het laatst is gewijzigd.

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben over mijn dienstverlening of het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u een mail sturen naar info@wilskrachtigeverhalen.com. Na afhandeling van de klacht zal ik de gegevens met betrekking tot de klacht direct verwijderen. Tevens wil ik u wijzigen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

KvK-nummer: 76751007 | 2021 | websitemaker @liesbethsmit | fotograaf @daisyranoe @astridgrootscholtenfotografie 

Algemene voorwaarden | Privacy | True pricing